a

Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 25-08-2022.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van restaurantsoiree.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Het onderstaande is van toepassing op elke webpagina van deze site. Door van deze website gebruik te maken, stemt de gebruiker in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van Restaurant Soirée is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Restaurant Soirée.

Restaurant Soirée, Hoofdstraat 73, 6881 TD, Velp